Pinga Yahoo med nya blogginlägg

Som standard när man publicerar ett nytt blogginlägg i WordPress så använder WordPress sig av ett Remote Procedure Call (RPC – eller snarare XML-RPC) för att pinga en mängd tjänster för bloggindexering. Bland annat Weblogs.com och Feed burner. Detta uppnås genom att pinga rpc.pingomatic.com som i sin tur pingar ett antal sajter. För att pinga … Läs merPinga Yahoo med nya blogginlägg