Maven – en konkurrent till Ant?

Verktyget Ant har funnits ett bra tag och är de facto standarden när det gäller att bygga projekt utvecklade med Java. På senare år har dock ett ”nytt” (Maven har faktiskt funnits ett bra tag) bygg- och projekthateringssystem börjar vinna mark. Verktyget heter Maven – jiddisch och betyder ungefär ”kunskaps aggregator”. Maven kan kortfattat beskrivas som ett verktyg som kan användas för att bygga och hantera projekt utvecklade med Java. Verktyget förlitar sig på en s.k. Project Object ModelPOM – en modell som styr följande egenskaper:

  • hantering av byggen
  • rapportering, t.ex. testrapporter och changelog rapportering
  • dokumentation

De primära målen med Maven är enligt projektets hemsida:

  • förenkling av byggprocessen (ett byggskript, jmf med Ant kan det bli väldigt många, ett per projekt)
  • enhetligt byggsystem
  • generering av kvalitativ projektinformation
  • tillhandahålla riktlinjer för beprövade utvecklingsmetoder
  • tillhandahålla transparent migrering till nya egenskaper

Själv har jag inte använt mig av Maven tidigare men tänkte sätta mig in i det och göra lite tester och jämförelser med Ant, vilket jag använt mig av åtskilliga gånger tidigare. Mina (eventuella) framgångar avser jag skriva om i bloggen fortlöpande.

Har du några egna erfarenheter eller tips du kan dela med dig av? Lämna gärna en kommentar i så fall.

Lämna en kommentar