Integrera WordPress med Coppermine

Det finns för närvarande ingen brygga som gör att man kan integrera Coppermine med WordPress. Däremot har det utvecklats en plugin till WordPress som gör att man kan visa bilder från Coppermine i sin WordPress blogg. Med hjälp av denna plugin kan man genom ett makrospråk ange vilka bilder man vill visa i sina inlägg.

Exempel 1:
[cpg_image:20,P01.jpg] – visar bild P01.jpg från album 20 i fullstorlek

Exempel 2:
[cpg_galrand:4] – visar 4 slumpmässigt utvalda bilder från hela galleriet

Läs mer på hemsidan för denna plugin.

Lämna en kommentar